За връзка с нас

За поръчки
Телефон: 0899 90 90 90
E-mail: info(at)drinkanddrive.bg

За препоръки, въпроси и оплаквания
"ДРИНК ЕНД ДРАЙВ БГ" ЕООД - Управител
Телефон: 0878 18 81 97
E-mail: office(at)drinkanddrive.bg

За реклама
Отдел "Маркетинг и реклама" - "ДРИНК ЕНД ДРАЙВ БГ" ЕООД
marketing(at)drinkanddrive.bg
или Рекламна агенция АНКОН
www.ancon.bg
office(at)ancon.bg

За Франчайз:
Отдел "Франчайз" - "ДРИНК ЕНД ДРАЙВ БГ" ЕООД
franchise(at)drinkanddrive.bg

За заведения, хотели, барове и ресторанти
Търговски отдел - "ДРИНК ЕНД ДРАЙВ БГ" ЕООД
sales(at)drinkanddrive.bg

*(at) - @

Форма за препоръки и оплаквания