Малко статистика

Според статистиките, за 22 години – от 1990 до 2012 г. – в катастрофи в България са загинали 23 807 и са ранени близо 200 000 души. От тях 24% са деца и млади хора до 24 години.

Източник: DrinkDriveSofia.com