Отнети животи и променени съдби

Това са отнети човешки животи и променени съдби! Това е резултатът от решението на хора, употребили алкохол, да седнат зад волана.

Защото вярват, че изпитият алкохол не им влияе на поведението и реакциите…
смятат, че имат основателна причина да се качат след употреба на алкохол зад волана…
или просто се надяват, че и този път ще имат достатъчно късмет и ще им се размине…

Много причини, но нито една от тях не е оправдателна!

Източник: DrinkDriveSofia.com